Методична панорама

Головні завдання методичної роботи ДНЗ

 • підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;
 • вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;
 • сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою;
 • підтримка ділового тонусу педагогів;
 • стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;
 • створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання, підвищення комп’ютерної грамотності.

 

Похожее изображение

 

Форми методичної роботи в ДНЗ з педагогами:

Колективні:

інструктивно-методичні наради, педагогічні ради, педагогічні читання, теоретичні семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

методичні об'єднання вихователів дошкільних груп, робота творчих груп, консультації.

Індивідуальні:

Наставництво, самоосвіта, взаємовідвідування, робота над проблемними питаннями, атестація.

Напрямки методичної роботи в ДНЗ:

 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
 • стимулювання творчого потенціалу;
 • підвищення педагогічної культури вихователів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • ування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.форм

Принципи методичної роботи в ДНЗ:

 • гуманізм, демократизм;
 • педагогічна співпраця з вихователем;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера, стимулювання творчої активності;
 • допоміжно-регульований контроль;
 • надання вихователеві права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • оденна допомога;
 • випереджальний характер методичної роботи.

Методична робота в сучасному дошкільному закладі сьогодні має бути:

 • організована на якісно новому рівні
 • відповідати сучасному соціальному замовленню суспільства та держави (оперативність та мобільність);
 • мати випереджальний, аналітичний і творчий характер (прогнозування, діагностування);
 • базуватися на принципах науковості, системності, послідовності, наступності, конкретності;
 • будуватися на діагностичній основі, диференційовано, з урахуванням запитів кожного педагога (бути практичною).
 
   

Картинки по запросу Головні функції методичного кабінету в днз