Методична панорама

Головні завдання методичної роботи ДНЗ

 • підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;
 • вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;
 • сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою;
 • підтримка ділового тонусу педагогів;
 • стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;
 • створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання, підвищення комп’ютерної грамотності.

 

Похожее изображение

 

Форми методичної роботи в ДНЗ з педагогами:

Колективні:

інструктивно-методичні наради, педагогічні ради, педагогічні читання, теоретичні семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

методичні об'єднання вихователів дошкільних груп, робота творчих груп, консультації.

Індивідуальні:

Наставництво, самоосвіта, взаємовідвідування, робота над проблемними питаннями, атестація.

Напрямки методичної роботи в ДНЗ:

 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
 • стимулювання творчого потенціалу;
 • підвищення педагогічної культури вихователів;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • ування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.форм

Принципи методичної роботи в ДНЗ:

 • гуманізм, демократизм;
 • педагогічна співпраця з вихователем;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера, стимулювання творчої активності;
 • допоміжно-регульований контроль;
 • надання вихователеві права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • оденна допомога;
 • випереджальний характер методичної роботи.

Методична робота в сучасному дошкільному закладі сьогодні має бути:

 • організована на якісно новому рівні
 • відповідати сучасному соціальному замовленню суспільства та держави (оперативність та мобільність);
 • мати випереджальний, аналітичний і творчий характер (прогнозування, діагностування);
 • базуватися на принципах науковості, системності, послідовності, наступності, конкретності;
 • будуватися на діагностичній основі, диференційовано, з урахуванням запитів кожного педагога (бути практичною).

 

«Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим рівнем у системі освіти – стартовою платформою особистісного розвитку дитини. Затверджений стандарт забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в Україні та приведення її до відповідності міжнародним стандартам. В основу документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання та солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей дошкільного віку», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят визначено за такими освітніми напрямами: 

 • особистість дитини;
 • дитина в сенсорно-пізнавальному просторі; 
 • дитина в природному довкіллі; 
 • гра дитини; 
 • дитина в соціумі; 
 • мовлення дитини; 
 • дитина у світі мистецтва.

Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей у найбільш оптимальній для кожної дитини формі.

Державний стандарт дошкільної освіти це взаємозв’язок між цінностями дошкільної освіти,  напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечують освітній результат – компетентність дитини старшого дошкільного віку, а також умови, за яких ці компетентності можуть бути досягнуті.

Оновлений документ заснований на компетентнісному підході, як і Державний стандарт початкової освіти. 

ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНЯТ. DownloadDownload

Про перелік навчальної літератури на 2020/2021рік.docx

Чинні освітні програми на 2020/2021 навчальний рік

Вправи для розвитку професійних компетентностей педагога

 

 
   

Картинки по запросу Головні функції методичного кабінету в днз

Як працювати з дітьми раннього віку коротко і по суті.pdf

Професійний розвиток

Атестація педагогів: теорія та практика

Інклюзивне навчання

Особлива дитина в закладі дошкільної освіти

ECERS-3: оцінюємо якість освітнього процесу по-новому