Зміст освітньої роботи у 2020/2021 навчальному році відповідає Державному стандарту - Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості, розвитку й вихованості дитини шести років перед її вступом до школи. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується програмами:

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"

(рекомендовано МОН України  Лист від 23.05.2017 №1/11-4988)

  

 Перелік парціальних програм робочого навчального плану

Кегичівського дошкільного навчального закладу №2 (я/с)

комунальної власності Кегичівської селищної ради Кегичівського району Харківської області

у 2020/2021 навчальному році

 
№з.п. Назва навчальної програми,за якою здійснюється навчання Рік та видавництво навчальної програми Ким дозволена до використання(ким затверджена)
"Англійська мова для дітей дошкільного віку "Програма та методичні рекомендації (автори — І. Кулікова, Т. Шкваріна; за загальною редакцією О. Низьковської) Мандрівець 2015

МОН України

Лист ІІТЗОвід 28.07.2015 № 14.1/12 - Г-952

       
«Грайлик».Програма з організації театралізоване діяльності в дошкільному навчальному закладі. О.М. Березина, О.З.Гніровська, Т.А.Лінник. Тернопіль 2014 Лист ІІТЗОвід 31.03.2014 № 14.1/12-Г-501
Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (автор — М. Єфименко) Мандрівець 2014

МОН України

Лист ІІТЗОвід 28.07.2015 № 14.1/12 - Г-952

   

 

4. «Дитина у світі дорожнього руху» програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху

Тимовський О.

Репік І.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014

№14.1/12-Г-1856)